Helsingborg som högskoleort – Helsingborgs Handelsförening

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Utveckling av högre utbildning och forskning i Nordvästra Skåne

Denna rapport är utförd våren och sommaren 2023 av Jonas Gabrielsson på uppdrag av Helsingborgs Handelsförening. Syftet med rapporten är att analysera förutsättningarna att expandera högre utbildning och forskning i Helsingborg för att Nordvästra Skånes sammanhängande stadsbygd ska fortsätta utvecklas i positiv riktning. Arbetet har skett i dialog med föreningens arbetsgrupp bestående av Per Blixt, Göran Pelvén, Sven Rosenkvist, Christer Thordson och Anders Yllfors.

Ladda ner/läs mer