Alumn – Helsingborgs Handelsförening

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Alumninätverket – för dig som fått studiestipendium av Handelsföreningen

Håll kontakten med Helsingborgs näringsliv och det stora nätverket av tidigare studiestipendiater i Handelsföreningen.