Vanliga frågor – Helsingborgs Handelsförening

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Vanliga frågor

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis hittar du svaret på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss. För teknisk support, klicka här.

Stipendier

Vi har fyra olika kriterier för stipendier, läs mer om dessa här.

Ansökan måste ske inom ansökningstiden, som varje år är mellan den 15 mars och den 15 april. Ansökan är elektronisk och det krävs e-legitimation, eftersom vi måste säkerställa identiteten. Alla ansökningar granskas individuellt och besked lämnas som regel under första halvan av juni månad.

Beloppet baserar sig på kalkylen i formuläret, som tar hänsyn inkomster och utgifter under studietiden.

Det går bra att söka stipendium i efterhand för studier under vårterminen, om ansökan inkommer under ansökningsperioden samma termin.

Anstånd med nyttjande av stipendier kan ges, men det förutsätter en dialog med kansliet.

Många söker flera utbildningar och vid ansökningsperioden är det ofta inte helt klart var man kommer att bli antagen. Som regel beviljas andrahandsval och studier på annan skola under förutsättning att kriterierna uppfylls och att det varit en dialog med kansliet.

Ja, välj den kategori som ligger dig närmast och var noga med att i det personliga brevet beskriva situationen.

Den som är född, uppvuxen, gått i skola (grund- eller gymnasieskola) eller som tidigare har varit bosatt i Helsingborg beräknas ha anknytning.

Besked om beslut lämnas till alla sökande – både via e-post och på hemsidan. Kontrollera skräpposten så att mejlet inte har hamnat där. Beskedet på hemsidan kräver att man logga in med BankID.


Om beskedet uteblir efter utlovat datum kontakta på e-post info@handelsforeningen.com

Föreningen har IT-support men vänd dig i första hand till kansliet med frågorna e-post: info@handelsforeningen.com

Understöd

Det innebär att du inte kan söka understöd för behov som täcks upp genom statliga eller kommunala bidrag, som till exempel försörjningsbidrag.

Nej. Den sökande bör vara fullt insatt i ansökningsprocessen och behöver även signera ansökningsformuläret. Däremot finns det inget som hindrar att blanketten fylls i med stöd av någon annan om det behövs.

Det går bra att löpande under året skicka in ansökan om understöd.

Däremot sker annonsering om understöd i oktober varje år med sista ansökningsdag den 9 november. Ansökningarna behandlas i december då besked också lämnas till alla som sökt, även de som sökt tidigare under året.

Äldre personer (över 60 år), som är behövande, sjuka eller handikappade, och som drivit handels- eller fabriks­rörelse i Helsingborg, eller varit anställda hos handels- eller fabriks­idkare där, samt bland behövande efter­levande till nämnda personer.

Organisationsstöd

Helsingborgs Handelsförening kan endast anslå medel till organisationer i Helsingborg för specifika projekt med forsknings- eller utbildningsinriktning inom handel, industri, tjänste- och serviceverksamhet.

Beloppet baserar sig på projektets art och omfattning och de kostnadsberäkningar som organisationen behöver redogöra för i ansökan.

Alumni

Alumner är före detta stipendiater som genom alumninätverket kan hålla kontakten med Helsingborgs näringsliv och andra alumner, till exempel genom att besöka våra evenemang eller ta del av vårt nyhetsbrev för alumner. Det finns också ett forum där du som alumn kan hjälpa blivande stipendiater med tips och rådgivning.

Donera

Ja. Helsingborgs Handelsförening tar inte ut några avgifter för det administrativa arbetet.

I det här formuläret fyller du enkelt i ditt gåvobelopp och personliga uppgifter.

Det finns förvalda kategorier i form av "Klinisk forskning och vårdformer på vid lasarettet”, ”Högre utbildning” och ”Stadens kulturliv” men du kan också skriva in egna önskemål. Välj då "Ange annat ändamål" och i fältet under skriver du in vad du vill att din gåva ska gå till. Några exempel är specifika projekt med forsknings- eller utbildningsinriktning inom handel, industri, tjänste- och serviceverksamhet vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet, Stadens Föreningsliv eller hjälpverksamhet.

Tag gärna kontakt med kansliet för diskussion och råd om ändamålen.

helsingborg_by_night