Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Vill du bli medlem i Helsingborgs Handelsförening?

Vi uppmuntrar alla som bedriver företagsverksamhet eller är anställd i Helsingborgs näringsliv att bli medlemmar. Årsavgiften för medlemskap fastställs vid varje årsmöte och varierar beroende på om medlemskapet gäller en enskild person eller ett företag.

Kalendarium

Oktober
14
okt
12.30
Hur kan vi ta tillvara på möjligheterna på lasarettsområdet?
Rapportförfattarna Niklas Paulsson, Tincidunt AB och Ola Thufvesson, Lunds Universitet har på uppdrag av Helsingborgs Handelsförening utrett de möjligheter som uppstår när Helsingborgs Lasarett flyttas till Östra Ramlösa.
Plats:Hotel Mollberg
November
25
nov
12.30
Jan Hellman, Non Violence
Program kommer.
Plats:Hotel Mollberg
December
02
dec
12.30
Företagsledare Jacob Wallenberg
Program kommer.
Plats:Hotel Mollberg
16
dec
12.30
Jullunch
Program kommer.
Plats:Hotel Mollberg