Medlem – Helsingborgs Handelsförening

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Vill du bli medlem i Helsingborgs Handelsförening?

Vi uppmuntrar alla som bedriver företagsverksamhet eller är anställd i Helsingborgs näringsliv att bli medlemmar. Årsavgiften för medlemskap fastställs vid varje årsmöte och varierar beroende på om medlemskapet gäller en enskild person eller ett företag.

Kalendarium

Maj
24
maj
12.30
Lunchmöte 24 maj: Vi gästas av Öresundskraft
Öresundskraft satsar 70 miljoner kronor på koldioxidinfångning med CCS – 200 000 ton koldioxid ska avskiljas per år.
Plats:Yoko