Stipendier, understöd och organisationer – Helsingborgs Handelsförening

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Helsingborgs Handelsförening utlyser varje år studiestipendier inom handel och ekonomi till de som har anknytning till Helsingborg.

Studiestipendier
Studiestipendier
Understöd för äldre
Understöd för äldre
Organisationer
Organisationer

Studiestipendier

Helsingborgs Handelsförening bildades 1847 med ursprungligt ända­mål att verka till förmån för handels- eller fabriks­idkare i Helsingborgs stad. Idag förvaltar föreningen fonder och donations­medel där en stor del av avkastningen delas ut som stipendier till ungdomar med anknytning till Helsingborg för utbildning inom handel och ekonomi men även till annan hjälpverksamhet.

Övrig information

  • Ansökningsperioden startar den 15 mars och avslutas den 15 april. Du kan registrera ditt konto, men inte fylla i formuläret förrän ansökningsperioden startar.
  • Ansökan sker elektroniskt och signeras med e-legitimation.
  • Sökande kan maximalt erhålla studie­stipendier tre gånger. Språk­stipendium beviljas dock enbart en gång.
  • För studier på hög­skola eller universitet i Sverige som berättigar till studie­medel från CSN beviljas inga stipendier.
  • Övrig information, kriterier och obligatoriska upp­gifter kommer att finnas i det elektroniska formuläret.
  • Besked om beslut lämnas till alla sökande under juni månad.

Fyra kategorier av stipendier

Studiestipendier kan sökas i följande kategorier. Varje ansökan granskas individuellt, det innebär att du kan söka stipendie inom den kategori som mest liknar ditt tilltänkt ändamål.

Generella

Utgår till sökande med svensk akademisk examen, för t.ex. doktorand­studier, MBA m.m.

För utbildning inom detalj­handel eller hantverks­yrke med anknytning till affärs­branschen.

Utlandsstudier

Av längre eller kortare art för studerande med minst gymnasie­examen eller motsvarande.

Annan utbildning, av längre eller kortare art för studerande med minst gymnasie­examen eller motsvarande.

Understöd för äldre

För hjälp till äldre personer (över 60 år), som är behövande, sjuka eller handikappade, och som drivit handels- eller fabriks­rörelse i Helsingborg, eller varit anställda hos handels- eller fabriks­idkare där, samt bland behövande efter­levande till nämnda personer.

Organisationer

Utöver understöd och stipendie­möjligheter kan Helsingborgs Handelsförening även, efter särskild skriftlig ansökan, anslå medel till organisationer i Helsingborg för specifika projekt med forsknings- eller utbildnings­inriktning inom handel, industri, tjänste- och service­verksamhet.

Sådana ansökningar, med full­ständig beskrivning av projektets art och omfattning, kostnads­beräkningar m.m., ska vara Helsingborgs Handelsförening till­handa senast den 1 september.