Fyra framtidsfrågor för staden, regionen och Sverige – Helsingborgs Handelsförening

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Helsingborgs Handelsförenings agenda för utveckling och förändring. Ladda ner vitboken här (pdf): HHF Vitbok 210507