Helsingborgs Handelsförening – För stadens bästa sedan 1847

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

För Helsingborgs bästa

Handelsföreningen är en allmän­nyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder närings­livets intressen och är en samlings­plats för det lokala närings­livet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

För stadens bästa sedan 1847

Handelsföreningen har sedan starten 1847 varit en samlings­plats för ledande före­trädare för det lokala närings­livet och föreningens historia löper parallellt med Helsingborgs utveckling till en modern storstad. Engagemanget för staden och regionen har hela tiden varit starkt och föreningens medlemmar har haft avgörande betydelse för utvecklingen.

Framgångsrika företag som kan attrahera kompetent arbets­kraft är nödvändigt för att Helsingborg skall fortsätta utvecklas i en positiv riktning. En modern och växande stad behöver också ett väl fungerande samarbete mellan företagen, kommunen, och andra delar av samhället. Genom sitt fortsatta engagemang för stadens bästa fortsätter föreningen att spela en aktiv roll i Helsingborgs och regionens utveckling.

Läs mer om Helsingborgs Handelsförening Läs mer om Helsingborgs Handelsförening