Understöd 2021 – Helsingborgs Handelsförening

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Handelsföreningen tar emot ansökningar från personer som kan hänföras till nedan kategorier.
Ansökningar skall vara oss tillhanda senast måndag 8 november 2021.

Kategorier