Projekt för att utveckla handeln stöttas genom satsning på unga forskare – Helsingborgs Handelsförening

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Unga forskare som har disputerat högst tre år tidigare har för fjärde året i rad haft möjlighet att söka stöd från Helsingborgs Handelsförening. Förutom forskare med koppling till Helsingborg prioriteras satsningar med utgångspunkt i handel, industri, tjänste- och serviceverksamhet.

Micol Mieli är en av årets stipendiater och ska genom sin forskning utforska digitala lösningar som kan ge synergieffekter mellan aktiviteter och handel i stadskärnan och det som sker i utkanten av staden, i stället för konkurrens dem emellan.
–    Problemet många städer som Helsingborg står inför är att människor glömmer bort centrum när de ska shoppa, till förmån för shoppingcenter i utkanten av staden. Helsingborg har många intressanta områden som inte är nära fysiskt, men ändå inte så långt ifrån varandra. Min plan med projektet är att skapa digitala ytor för att koppla samman de fysiska ytorna, säger Micol Mieli.

Yulia Vakulenko vill genom sitt projekt öka kunskapen inom digitalisering, AI och Big Data-tillämpning inom e-handelslogistik, både för industri och akademi.
–    Många digitala innovationer i branschen idag kan inte utnyttjas på grund av bristen på kunskap och expertis. Det tekniska landskapet utvecklas ständigt och en stor utmaning är att försöka hitta de mest effektiva sätten att använda exempelvis AI-baserade lösningar. Min forskning kan användas för att stötta e-handeln och logistikbranschen i denna utmaning, säger Yulia Vakulenko

Pernilla Derwik ska i sitt projekt fortsätta att forska vidare om kompetensutveckling med fokus på det informella lärandet, framför allt på arbetsplatser inom handeln.
– Det informella lärandet är en outnyttjad guldgruva för kompetensutveckling. Genom att belysa strategier som kan användas för att stödja informellt lärande på jobbet hoppas jag att projektet kan leda till mer framgångsrika medarbetare och ökad trivsel på jobbet, men också mer attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsgivare, säger Pernilla Derwik.

Utlysningen är en del av den strategiska satsningen som innebär att Helsingborgs Handelsförening utlyser medel om 1 miljon kronor per år under 2020–2024.
–    Genom att satsa på spännande forskning inom våra områden och attrahera unga forskare vill Handelsföreningen bidra till att göra Helsingborg till en ännu mer attraktiv stad och Campus Helsingborg, Lunds universitet till ett ännu mer attraktivt universitet, säger Sven Rosenkvist, verkställande ledamot i Helsingborgs Handelsförening.

–    Det är avgörande för en ung och nydisputerad forskare att kunna söka den här typen av stöd. Det betyder att forskaren kan vidareutvecklas och ytterligare fördjupa sig inom sitt forskningsområde. Årets stipendiater har väldigt spännande projekt och vi ser fram emot att följa hur resultaten kommer samhället till nytta framöver, säger Charlotta Johnsson, rektor vid Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Vill du veta mer om projekteten? Kontakta:

Micol Mieli, Institutionen för tjänstevetenskap micol.mieli@ses.lu.se 

Yulia Vakulenko, Förpackningslogistik, Lunds tekniska högskola yulia.vakulenko@plog.lth.se

Pernilla Derwik, Förpackningslogistik, Lunds tekniska högskola pernilla.derwik@plog.lht.se