Organisationer: Ansökan är öppen – Helsingborgs Handelsförening

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Utöver understöd och stipendie­möjligheter kan Helsingborgs Handelsförening även, efter särskild skriftlig ansökan, anslå medel till organisationer i Helsingborg för specifika projekt med forsknings- eller utbildnings­inriktning inom handel, industri, tjänste- och service­verksamhet.

Läs mer och ansök