Nu kan du söka årets studiestipendier – Helsingborgs Handelsförening

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Ansökningsperioden sträcker sig till och med 15 april 2023.

Gör din ansökan på sidan Stipendier, understöd och organisationer.