Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Våra kommande lunchmöten startar kl 12.30, på Hotel Mollberg.

16 september, Henrik Mitelman
14 oktober, Sjukhusområdet
25 november, Jan Hellman Non Violence
2 december, Företagsledare Jacob Wallenberg
16 december, Jullunch