Lunchevent: Marina Berg ”Sverige och Indonesien” – Helsingborgs Handelsförening

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

16 juni 2023

Vi välkomnar ambassadör Marina Berg.
Läs mer:

Sverige och Indonesien