Kommande höstmöte och årsmöte – Helsingborgs Handelsförening

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Höstmöte den 16 november kl 18.00 – lokal meddelas senare
Årsmöte den 18 april 2024 – lokal meddelas senare