Heldagsevent: Grow Invest – Helsingborgs Handelsförening

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Heldagsevent: Grow Invest, 1 juni klockan 9–16.30

Spännande paneldiskussioner: AI, hållbarhet och det ekonomiska läget. I panelerna bland annat: Karsten Deppert, Martin Rugfelt, Steen Brahe, Lars Køhler, Sandy Errestad, Henrik Tellving, Arvid Liepe och Nicolaj H. Nielsen. Läs mer och anmäl på growinvest.se.