Handel och konsumtion efter covid-19 i fokus när Helsingborgs Handelsförening stöttar unga forskartalanger – Helsingborgs Handelsförening

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Helsingborgs Handelsförening har under många år stöttat forskning och utbildning vid Lunds universitet. Nu fortsätter satsningen på unga forskare vid Campus Helsingborg genom utlysning om medel på 1 miljon kronor. Årets stipendiater ska bland annat undersöka pandemins påverkan på alkoholförsäljning och småskalig handel samt ökade returer inom e-handel.

Unga forskare som har disputerat högst tre år tidigare har för andra året i rad haft möjlighet att söka stöd från Helsingborgs Handelsförening.
Utlysningen är en del av den strategiska satsningen som innebär att Helsingborgs Handelsförening utlyser medel om 1 miljon kronor per år under 2020–2024.Förutom forskare med koppling till Helsingborg prioriteras satsningar med utgångspunkt i handel, industri, tjänste- och serviceverksamhet.
Jonas Bååth, en av årets stipendiater, kommer i sin forskning att undersöka pandemins effekter på alkoholservering, både dess negativa effekter och om den gett lärdomar för restaurangernas och tillverkarnas framtid.
– Besöksnäringen har drabbats särskilt hårt av restriktionerna, och då kanske främst alkoholserveringen. Målet med projektet är att förstå hur handel med alkoholhaltiga drycker hanteras när en stor del av de konventionella vägarna till konsumenter stängs, säger Jonas Bååth vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg.
Effekterna av den pågående pandemin undersöks även i stipendiaten Ida de Wit Sandströms projekt men då med fokus på småskalig handel.
– Småskalig handel lyfts ofta fram som avgörande för ett levande och intressant stadsliv. Samtidigt ser vi att handeln genomgår en digitalisering som accelererat under pandemin. Jag kommer att använda stipendiet till att skriva fram en större forskningsansökan om handelns omvandling med utgångspunkt i den småskaliga handelns möjligheter och utmaningar, säger Ida de Wit Sandström, vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap.
Även stipendiaten Stefan Karlssons forskning rör handelns framtid. I takt med att fler shoppar digitalt ökar också andelen paket som returneras.
– Det kan ses som en naturlig följd av att konsumenten inte har möjlighet att se, ta och känna på produkten innan hen fattar ett köpbeslut. I elektronisk handel med kläder är andelen produkter som kommer tillbaka ofta 30-50 procent. Jag kommer att undersöka hur företagens returstrategier kan leda till förbättrad lönsamhet, säger Stefan Karlsson vid Institutionen för förpackningslogistik, Lunds Tekniska Högskola.
Under de tre senaste åren har Helsingborgs Handelsförening gjort en betydande satsning på forskningen i modevetenskap. Genom satsningen har Campus Helsingborg kunnat utveckla forskningsmiljön inom det internationellt växande fältet Fashion Studies.
– Det är avgörande för en ung och nydisputerad forskare att hon eller han kan söka den här typen av stöd. Det betyder att forskaren kan vidareutvecklas och ytterligare fördjupa sig inom sitt forskningsområde. Årets stipendiater undersöker också områden som är högaktuella och vi hoppas att resultaten kommer samhället till nytta framöver, säger Charlotta Johnsson, rektor vid Campus Helsingborg, Lunds universitet.
– Ett starkt campus är viktigt för Helsingborg och stärker också Lunds universitet. Genom att satsa på spännande forskning inom våra områden och attrahera unga forskare vill Handelsföreningen bidra till att göra Helsingborg till en ännu mer attraktiv stad och Lunds universitet till ett ännu mer attraktivt universitet. Länken mellan Campus Helsingborg och näringslivet stärks ytterligare med det här långsiktiga samarbetet, säger Sven Rosenkvist, verkställande ledamot i Helsingborgs Handelsförening.

 

Ida De Witt Sandström, tel: 0702 50 38 09
Jonas Bååth, e-post: jonas.baath@ism.lu.se
Stefan Karlsson, e-post: stefan.karlsson@plog.lth.se
Sven Rosenkvist, verkställande ledamot, Helsingborgs Handelsförening, tel: 070-914 45 11
Charlotta Johnsson, rektor Campus Helsingborg, tel: 0706 40 87 89