Framtiden för handel i centrala Helsingborg – Helsingborgs Handelsförening

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Syftet med projektet är att utforska och bättre förstå både vad som utmärker handelsstaden Helsingborg idag, kartlägga vilka förutsättningar som finns och hur dessa skulle kunna utgöra grund för kommande strategiska satsningar.

– Särskilt intresserade är vi av hur kulturella och kreativa näringar ges utrymme och tar del av staden, både som näring och som del av invånarnas gestaltade livsmiljö, säger Cecilia Fredriksson vid institutionen för tjänstevetenskap som leder projektet.

Projektet heter ”Handel Helsingborg 2.0 Kultur, kreativitet, kommers” och finansieras av Helsingborgs handelsförening. Det kommer att pågå under 1 år och övriga medverkande forskare är Ola Thufvesson, Ida de Wit Sandström och Philip Warkander. Samtliga forskare är knutna till den tvärvetenskapliga och strategiska satsningen på kultur och kreativa näringar, CROCUS, vid Campus Helsingborg

Se inslag med Cecilia Fredriksson på SVT där hon berättar om butiksdöden och stadskärnornas omvandling. Se klippet här.

För mer information om projektet:
Cecilia Fredriksson
cecilia.fredriksson@ses.lu.se