Ändra allt!? – Helsingborgs Handelsförening

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Högskolesektorn idag: i ett stadium av expansiv stagnation

För någon vecka sedan släppte SNS en rapport om Högskolesektorn, som är av stort intresse för Nordvästra Skåne. Handelsföreningen var närvarande när rapporten släpptes på SNS kontor i Stockholm – sammanlagt 160 deltagare från akademin, näringslivet, politiken, högskolerektorer, högskolestyrelser. Alla var överens med rapportförfattarna om behovet av förnyelse av högkolesektorn.

Ladda ner/läs hela rapporten här