Rekrytering av ny Verkställande Ledamot till Helsingborgs Handelsförening – Helsingborgs Handelsförening

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Vill du vara en del i att stötta, driva och utveckla näringslivet i Skåne Nordväst? Är du intresserad av en roll där du även ges möjlighet att samordna och utveckla det interna arbetet inom föreningen? Då kan det vara dig vi söker till rollen som Verkställande Ledamot till Helsingborgs Handelsförening.

(HHF). I samarbete med fullmäktige och medlemmarna verkar du för att stötta och utveckla näringslivet i Skåne Nordväst och därmed även stärka HHF:s roll i regionen. Du ska vara drivande och involverande tillsammans med andra aktörer som näringsliv, samhället och politiken.

Som VL har du även en koordinerande roll där du samordnar och utvecklar arbetet internt inom HHF tillsammans med presidiet, fullmäktige och utskotten. Du är föredragande inför fullmäktige samt i några utskott. Du är också ordförande i Programutskottet och Presidiet, ledamot i Placeringsutskottet, Stipendie/Understödsutskottet samt i vissa Fokusområdesgrupper.

I rollen som VL är du ansvarig för HHF:s budget och kommer arbeta nära tillsammans med föreningens ekonomiansvarig.

Läs mer