Minnesgåva – Helsingborgs Handelsförening

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Minnesgåva
Donera – Minnesgåva

    1. Namn på personen du vill hedra

    Ange namn på personen du vill tillägna din donation, så som du vill att namnet ska stå på minnesbladet du får när din donation är genomförd.