Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Allmänna villkor

Försäljning av evenemangsbiljetter görs av:

Helsingborgs Handelsförening
Org.nr: 843000-7974
Kungsgatan 2
252 21 Helsingborg
Email: info@handelsforeningen.com

1.1 Personligt bruk

Biljetter kan endast köpas och användas för personligt bruk. Det är möjligt att köpa fler biljetter för personligt bruk. Biljetterna får inte säljas vidare i kommersiellt syfte eller lottas ut i samband med tävlingar.

1.2 Köpa biljett

För att kunna köpa en biljett behöver du antingen vara medlem i Helsingborgs Handelsförening, alumni, vara uppsatt på gästlistan eller ha erhållit en specifik inbjudan från Helsingborgs Handelsförening.

1.3 Bokningar

Som köpare ber vi dig kontrollera att alla uppgifter stämmer (adress, emailadress, rätt evenemang, plats för evenemang och så vidare).

1.4 Återköp

Återköp kan ske senast 1 vecka före evenemanget ska äga rum.

1.5 Borttappad biljett

Borttappad biljett har ingen betydelse utan din betalning till evenemanget kan alltid identifieras.

1.6 Köp som strider mot uppsatta villkor

Helsingborgs Handelsförening förbehåller sig rätten att annullera köp om biljettköparen inte har lämnat sanningsenliga personuppgifter eller på annat sätt brutit eller försökt bryta mot uppsatta regler.

1.7 Vi skyddar dina person- och betalningsuppgifter. Läs mer om det i vår integrationspolicy.

1.8 Köpt biljett som inte brukas återlöses ej.

1.9 Ångerrätt vid donationer och gåvor

Vi följer självklart Konsumentverkets riktlinjer gällande ångerrätt. Se Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se

Det innebär bland annat att du som kund alltid har 14 dagars ångerrätt.

På Konsumentverkets hemsida finns även en ångerblankett, som kan användas om du ångrar din gåva.