Ge en gåva – Helsingborgs Handelsförening

Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Ge en gåva
Donera – Ge en gåva

    1. Ange ett belopp

    Ange i kronor det belopp du vill skänka. Exempelvis ”700” eller ”1000”. Minsta belopp är 100 kr.