Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Årsmötet 2022 gästas vi av CEO Martin Lundstedt

03 maj 2022 kl 18.00 | The Tivoli, Hamntorget Helsingborg

Här hittar du information och agenda för dig som ska deltaga i mötet.

 

Medlemmarna i Helsingborgs Handelsförening kallas härmed till ordinarie årsmöte som följer: