Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Rapportförfattarna Niklas Paulsson, Tincidunt AB och Ola Thufvesson, Lunds Universitet har på uppdrag av Helsingborgs Handelsförening utrett de möjligheter som uppstår när Helsingborgs Lasarett flyttas till Östra Ramlösa. Syftet med rapporten är att visa på möjligheterna för lasarettsområdet till en stark miljö för Life Science. Bakgrunden till detta är att Region Skåne börjar flytta över sin verksamhet till ett nybyggt lasarett ute i Östra Ramlösa runt 2030.