Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Köp biljett till evenemang

Köp biljett till evenemang

Börja med att fylla i dina uppgifter här. Observera att antalet platser är begränsat.