Handelsföreningen är en allmännyttig ideell förening som lämnar ekonomiskt stöd till individer, utbildning och forskning. Vi stöder näringslivets intressen och är en samlings-plats för det lokala näringslivet. Föreningen har ända från starten 1847 haft ett starkt engagemang för Helsingborg och regionen.

Styrelsemöte

31 augusti 2021 kl 11.30 | Gastro, Helsingborg

Här hittar du information och agenda för dig som ska deltaga i mötet.

 

Medlemmarna i Helsingborgs Handelsförening kallas härmed till ordinarie årsmöte som följer: